GIẤY TIÊU ĐỀ (Đơn vị tính: đồng/1 tờ)

Số lượng Fo 100 Fo 120 Thời gian
1-100 tờ 2.400 đ 2.500 1 ngày
101-500 tờ 2.100 đ 2.200 1 ngày
1.000 tờ 1.350 đ 1.450 đ 3-5 ngày
2.000 tờ 1.300 đ 1.400 đ 3-5 ngày
3.000 tờ 1.000 đ 1.100 đ 3 ngày
4.000 tờ 950 đ 1.050 đ 3-5 ngày
5.000 tờ 800 đ 900 đ 3-5 ngày
10.000 tờ 600 đ 500 đ 3-5 ngày

Quy cách sản phẩm:
– Chất liệu: Giấy For 100gsm hoặc Fo 120gsm
– In 4 màu 1 mặt (không màu nền)
– Giá trên chưa bao gồm 8% VAT
– Căt thành phẩm, kích thước A4.