Số lượng (cái) Bao thư nhỏ Bao thư trung Bao thư lớn Thời gian
12 x 22 cm 16 x 23 cm 25 x 35 cm
100 2,300 2,600 6,500 1 ngày
200 2,100 2,500 5,000 1 ngày
300 1,900 2,450 4,350 2 ngày
400 1,700 2,350 4,000 2 ngày
500 1,600 2,150 3,700 2 ngày
1000 1,500 1,950 2,500 2-3 ngày
2000 1,400 1,800 2,350 3-5 ngày
3000 1,250 1,650 2,200 5-7 ngày
4000 1,150 1,450 2,050 5-7 ngày
5000 1,050 1,250 1,900 5-7 ngày
10000 700 1,000 1,750 5-7 ngày

Quy cách sản phẩm:
– Chất liệu: Giấy For 100gsm, 120gsm
– In 4 màu 1 mặt, bế dán thành phẩm.
– Giá trên chưa bao gồm 8% VAT
– Dán keo 2 mặt nắp ( 5 mm) + thêm 200đ/mỗi cái.