In nhanh Name card

Số lượng C300gsm Thời gian
1-3 HỘP 80.000đ/hộp Trong ngày
4-6 HỘP 60.000đ/hộp Trong ngày
7-10 HỘP 50.000đ/hộp Trong ngày

Quy Cách Chuẩn

  • Kích thước 9×5,5cm
  • In 2 mặt cán màng hoặc không cán màng
  • Cắt thành phẩm, đóng hộp nhựa 100 cái/hộp
  • Giá trên được áp dụng cho các file có sẵn in 1 nội dung. Phí thiết kế 50.000đ/mẫu
  • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

In Nhanh Namecard

Số lượng C300gsm Thời gian
5 Hộp 20.000đ/hộp 3 ngày
10 Hộp 14.000đ/hộp 3 ngày
20 Hộp 12.000đ/hộp 3 ngày

Quy Cách Chuẩn

  • Kích thước 9×5,5cm
  • In 2 mặt cán màng hoặc không cán màng
  • Cắt thành phẩm, đóng hộp nhựa 100 cái/hộp
  • Giá trên được áp dụng cho các file có sẵn in 1 nội dung. Phí thiết kế 50.000đ/mẫu
  • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT