LOẠI GIẤY QUY CÁCH THÀNH PHẨM SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THỜI GIAN
Fo70 – A5 (20 x 14 cm)– Fort 70
– In 1 màu , 1 mặt
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn), dán keo đầu
10 40,000 3-7 Ngày
20 38,000
30 36,000
50 34,000
100 26,000
200 22,000
500 20,000
Giấy Carboless 2 Liên
( Nội dung giống nhau cho cả 2 liên )
– A5 (20 x 14 cm)
– Carboless 2 liên
– In 1 màu, 1 mặt
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (50 bộ/cuốn # 100 tờ/cuốn), dán keo đầu
10 42,000
20 40,000
30 39,000
50 38,000
100 29,000
200 25,000
300 22,000
Giấy Carboless 3 Liên
( Nội dung giống nhau cho cả 3 liên )
– A5 (20 x 14 cm)
– Carboless 2 liên
– In 1 màu, 1 mặt
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (50 bộ/cuốn # 150 tờ/cuốn), dán keo đầu
10 51,000
20 50,000
30 48,000
50 45,000
100 39,000
500 30,000
Đơn giá khổ A6 = Đơn giá A5/2; Khổ A4 = Đơn giá A5 x 2
Đóng số nhảy + 3000đ/cuốn
Đơn giá niêm yết trên là tạm thời,chưa bao gồm VAT 10% có thể tăng giảm tùy thị trường giấy. Do vậy để có giá chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline : 0909 381 222 – 0989 533 328