IN FOLDER – BÌA HỒ SƠ – KẸP FILE

Số lượng (cái) In 1 mặt In 2 mặt Thời gian Ghi chú
10 55,000 60,000 1-2 ngày
20 50,000 55,000 2 ngày
30 45,000 50,000 2 ngày
40 40,000 45,000 2 ngày
50 30,000 35,000 2 ngày
100 25,000 30,000 2 ngày
200 20,000 25,000 2-3 ngày
300 15,000 20,000 2-3 ngày
400 15,000 20,000 2-3 ngày
500 9,500 11,500 3-5 ngày

Quy cách sản phẩm:
– Kích thước: 22 x 31 cm, tay gấp 7 cm ( Khuôn có sẵn)
– Chất liệu: Giấy Couche 300 gsm
– In offset 4 màu 1 mặt/2 mặt. Cán màng bóng/mờ 1 mặt.
– Bế dán thành phẩm.
– Giá trên chưa bao gồm 8% VAT.
– File in khách hàng cung cấp.